Enquiries?    info@studbook.co.za  
Registrasie-aantekeningsdienste

Registrasie-aantekeningsdienste


As Registrerende Owerheid is SA Stamboek se kernbesigheid, die aanteken van geboortes, ouers en eienaarskap.

Vir stoetteling moet elke geboorte met ‘n unieke identifikasienommer, geboortedatum en ouers in die naam van ‘n spesifieke eienaar, wat lid van die betrokke Telersgenootskap moet wees (behalwe by direkte inskrywingsrasse), aangeteken word.

Alle geboortes, lewendig of dood, moet ter wille van die reproduksierekord van die ma, aangeteken word.

Sonder hierdie inligting, is geen verdere aantekening soos die aantekening van produksiedata, sinvol moontlik nie.

So volledige stambome as moontlik, is verder nodig vir genetiese analises.

Die aantekening van geboortes is onderhewig aan ouerskap verifikasies deur die betrokke Registrerende Owerheid, asook sekere biologiese norme soos deur die Diereverbeteringswet bepaal en sekere rasspesifieke minimum vereistes soos in die onderskeie grondwette voorgeskryf.

Geboortekennisgewings word op voorgeskrewe formaat, elektronies of hardekopie, aan Stamboek gestuur.

Sommige Genootskappe registreer hul diere by geboorte terwyl die meeste eers net alle geboortes aanteken en die diere eers na ‘n fisiese inspeksie, registreer.

© SA Stamboek. All Rights Reserved.
No article or picture may be reproduced\published
without the written consent of SA Stamboek.