Enquiries?    info@studbook.co.za  
Logix Varke

Logix Varke


Inligting oor reproduksie-eienskappe, omgewings- en genetiese tendense, karkasdata, visuele assessering en inter- en intra-ras-inteeltkoëffisiente word gegenereer tydens die produksie-aantekening van varke. Genetiese verbetering en kunsmatige inseminasie (KI) gaan hand aan hand, ook by varke.
 

Struktuur van Logix Varke

Die eienskappe wat tydens die plaastoetse gemoniteer word is: toetsperiode daaglikse gewigstoename, rugvetdikte (T2/3), voeromset, aantal varkies lewendig gebore, werpselgewig op 21 dae en Randwaarde-indeks (RWI). Die plaastoetse begin op ‘n vasgestelde gewig (tussen 25 en 32 kg) en eindig op ‘n vasgestelde gewig (tussen ≥ 86 kg en ≤ 120 kg).
 

Vereistes vir deelname aan Logix Varke

Alle stoettelers baat by deelname in produksie-aantekening. Identifisering van alle diere in die kudde en geboorte-aantekening van alle werpsels is uiters belangrik. Daarsonder is genetiese evaluasies nie moontlik nie en diere kan nie doeltreffend en meer winsgewend geselekteer en bestuur word nie. ‘n Betroubare varkskaal en basiese hanteringsgeriewe word benodig vir metings.

Bestuursverslae

Genetiese evaluasieverslae word jaarliks uitgestuur gedurende Maart aan alle deelnemende kuddes. Teelwaardelyste word maandeliks aan telers gestuur.

© SA Stamboek. All Rights Reserved.
No article or picture may be reproduced\published
without the written consent of SA Stamboek.