Enquiries?    info@studbook.co.za  
Logix Kleinvee

Logix Kleinvee


Die doel van Logix Kleinvee is die holistiese genetiese verbetering van ekonomiese produksie-eienskappe terwyl aan rasstandaarde voldoen word. Die belangrikste eienskap is die verbetering van die netto-produksietempo binne produksie-omgewings. Dit is ook belangrik om die produksiesiklus te verkort, terwyl kwaliteit behou word. Hierdie eienskappe moet verbeter word in diere met die vereiste konformasie wat aan rasstandaarde voldoen.
 

Struktuur van Logix Kleinvee

Plaastoetse

 • Deklyste (opsioneel): Parings, embriospoeling en KI-data kan aangeteken word.
 • Geboortekennisgewing en lammings-data (verpligtend): Vrugbaarheid is een van die belangrikste eienskappe in veeboerdery. Geboorte/lam-inligting word aangeteken, sowel as gemak van lamming, aantal lammers dood gebore en aborsies.
 • Voorspeengewigte (tussen 25 – 79 dae – opsioneel).
 • Speengewigte (tussen 80 – 149 dae - verpligtend). Speengewigte word benodig om groei van lammers te bereken, asook moederseienskappe en doeltreffendheid van ooie. Al die ooi se lammers se speengewigte word saamgetel om die totale gewig lammers gespeen per ooi per produksiejaar te verkry. Hierdie meting neem die gehalte van ’n ooi se lammers ook in ag.
 • Naspeengewig (tussen 150 – 364 dae - opsioneel). Volwasse gewig (ouer as 365 dae - opsioneel). Hierdie gewigte is nodig om naspeense groei en aanpasbaarheid van jong diere te bereken en te evalueer.
 • Eienskappe wat op die ooikudde gemeet word: Totale massa lam gespeen / jaar (kg), Vrugbaarheid (Ooi gelam of nie), Meerlinggeboortes (Aantal lammers gebore / jaar), Lam oorlewing (Aantal lammers gespeen / jaar), Totale massa lam gespeen / leeftyd (kg), Aantal lammers gebore / leeftyd, Aantal lammers gespeen / leeftyd.
   

Groeitoetse

 • Sentrale ramgroeitoetse (opsioneel) Hierdie opsie laat toe dat diere uit verskeie omgewings saam onder dieselfde toestande getoets kan word. Diere word individueel gevoer by sentrale ramtoets-sentrums om sodoende voeromset (voer-doeltreffendheid) te bereken. Gewigte word ook geneem om groeitempo te bereken.
 • Veldramtoetse (opsioneel) Veldramtoetse akkommodeer ramme van verskillende telers (en dus kuddes) wat saam getoets word. Dit vind gewoonlik plaas onder veldtoestande, maar kan verskil na aanleiding van die reëls van die spesifieke Veldramklub. Gewoonlik word gewigstoename gemeet, maar ander eienskappe soos skrotumomtrek en RTU-eienskappe kan ook aangeteken word.
 • Enkelkudde ramgroeitoetse (opsioneel) Naspeense groei word bereken onder gekontroleerde toestande op die plaas van ʼn lid- of privaat instansie. Die teler kan besluit op ‘n voedingsregime en groepe daarvolgens opstel. Na afloop van die evaluasie kan ‘n objektiewe seleksie-maatstaf verkry word en hul genetiese potensiaal daarvolgens bereken word. Skrotumomtrek en RTU-eienskappe kan ook aangeteken word.

   

Woltoetse

Woleienskappe word gemeet onder dieselfde voeding- en omgewingsomstandighede vir ’n minimum van 180 dae. Liggaamsmassa en woleienskappe word gemeet. Eienskappe wat gemeet word sluit in 120-dae speenmassa (kg), 12-maande liggaamsmassa (kg), Rouwolmassa (kg), Skoonopbrengs (%), Skoonvagmassa (kg), Stapellengte (mm), Veseldikte (μm), Wolpunt en Bouvormpunt.
 

Vereistes vir deelname aan Logix Kleinvee

Alle stoettelers en kommersiële produsente van vleis- en wolskape, asook bokke, baat by deelname in produksie-aantekening. Identifisering van alle diere in die kudde en geboorte-aantekening van alle lammers is uiters belangrik. Daarsonder is genetiese evaluasies nie moontlik nie en diere kan nie doeltreffend en meer winsgewend geselekteer en bestuur word nie. ‘n Betroubare skaapskaal en basiese hanteringsgeriewe word benodig vir metings.
 

Bestuursverslae

 • Administratiewe verslae, bv. inspeksielyste, ‘n inventaris, ‘n kuddelys, asook ‘n lys van aktiewe diere in die kudde
 • Produksie- en stamboomverslae, nageslagopsommings en drie- en vyf- generasie stambome.Reproduksieverslae
 • Produksieverslae: Drie-generasie prestasie / wol.
 • Uitset per verwysingsnommer – reproduksie, groepopsomming, wol- en ramtoetse
 • Sentrale toets naspeenresultate
 • Teelwaardes (EBV) vir vleis- en wol-eienskappe
 • Genetiese verslae vir vleis- en wol-eienskappe
 • Waagvaar, rangordelyste en genetiese tendense
 • Skaap/bok/wol/prestasie, boek- en reëlformaat veilingskatalogus-aanbiedings
 • Skaap/bok rasgemiddeldes
   

Aflaaibare Dokumente

# Naam Beskrywing
1. Kleinvee Produksie Aantekening *.pdf formaat (1.1 MB)
2. Riglyne vir Ram Groei Toetse op Plaas *.pdf formaat (996 kb)
3. Riglyne vir ramtoetse met voerinnames op plaas Microsoft Word *.doc formaat (15 kb)
  Links kliek die dokument naam om oop te maak of Regs kliek die dokument naam en kies Save Target as... om die dokument af te laai.

© SA Stamboek. All Rights Reserved.
No article or picture may be reproduced\published
without the written consent of SA Stamboek.