Enquiries?    info@studbook.co.za  
SA Stamboek Fooie

SA Stamboek Fooie


Finansies en Administrasie behartig die finansiële en administratiewe pligte vir SA Stamboek en administreer ook die finansies van Stemma Animalia. Onder is die nuutste tariewe en fooie van SA Stamboek uiteengesit.
 

Registrasie Dienste 2019/2020
 

Telers van oorsee : Kontak asseblief Stamboek vir fooi struktuur  
Ledegeld Genootskappe (per 100 lede of gedeelte daarvan) R 1 172.00
Eenmalige aansluitingsfooi vir nuwe telersgenootskappe R 2 343.00
Wild:Kuddenaam R 160.00
Voorvoegsel administrasie (eenmalig, sluit Intergis fooie in)  
      Registrasie van R 420.00
      Verandering van R 288.00
      Sessie van R 288.00
Herinstelling van lidmaatskap (Direkte handeling ingesluit) R 1 278.00
Addisionele / duplikaat sertifikate + posgeld R 20.00
Deelname (Jaarliks per teler)  R 910.00
Herinstelling van diere R 265.00
Per Kapita VLEISBEESTE R 18.85
Per Kapita VLEISBEESTE - Geboortes vanaf 1 Julie - 31 Desember R 9.05
Per Kapita MELKBEESTE R 14.00
Deelname (Jaarliks per teler) R 1 485.00
Herinstelling van diere R 265.00
Per Kapita R 20.00
Deelname (Jaarliks per teler - sluit alle dienste in) R 584.00
Herinstelling van diere R 193.50
Dierfooi (Per jaar vir alle dienste) R 7.00
Per Kapita: Melkbokke R 12.00
Ramtoets (Veldramtoets woltoets ingesluit) R 3.00
   
Woltoets (Veldramtoets woltoets ingesluit)  
Glyskaal - per wolmonster  
1 tot 250 R 1.45
251 tot 499 R 1.35
500 en meer R 1.25
Intreefooi (Eenmalig per teler) R 337.50
* Deelname (Jaarlikse per teler / eienaar) R 233.00
Leeftydsregistrasie: Perde (eenmalig) R 183.00
Geboortekennisgewing: Perde (per geboorte) R 28.00
Herinstelling van diere R 265.00
Oordragte: R 68.00
Perdepaspoorte (per paspoort) R 192.00
Uitreiking van duplikaat paspoort R 100.00
Direkte Handeling (per teler per jaar)
(*Korting R74/ Teler eienaar waar Teelergenootskap namens Stamboek faktureer)
R 455.00
Intreefooi R 337.00
Dienste instandhoudingsfooi (Per jaar per teler) R 233.00
Leeftydsregistrasie: Honde (eenmalig) R 83.00
Geboortekennisgewing: Honde (per werpsel) R 38.00
Herinstelling van diere R 265.00
Oordragte: R 68.00
Saamgestel deur Genootskap  
Data ontrekking per dier R 3.78
Samestelling - Glyskaal  
1 tot 10 R 34.24
11 tot 20 R 45.26
21 tot 50 R 113.95
51 tot 100 R 174.07
101 tot 200 R 273.33
201 tot 500 R 455.77
501 plus R 685.33
Saamgestel deur SA Stamboek  
Data onttrekking per dier R 6.28
Samestelling - Glyskaal  
1 tot 10 R 45.80
11 tot 20 R 61.18
21 tot 50 R 153.36
51 tot 100 R 229.77
101 tot 200 R 370.10
201 tot 500 R 616.48
501 plus R 918.56


Spesialisdienste 2019/2020
 

Opstel van uitvoersertifikaat en laai van stambome R 183.00
Halfdag tarief (4 ure) + (per km gereis) R 342.00
Voldag tarief (8 ure) + (per km gereis) R 570.00
Per km gereis R 5.70
(Gebaseer op IDB SNP skyfie, onderhewig aan wisselkoers)
VLEISBEESTE (per dier) R 785.00
MELKBEESTE (per dier) R 800.00
Glyskaal - onderhewig aan getalle getoets per besending  
Verwerking, Opname & Aanwending Eksterne Genomiese Data R 306.60
 
Addisionele Genetiese Toetse op Aanvraag


Produksie-aantekening 2019/2020
 

Vleisbeeste (Opsie 1)
Produksie-aantekening (per teler per jaar) R 841.51
Per Kapita (per dier per jaar) R 14.90
Per Kapita (geboortes 1 Julie - 31 Desember) R   7.45
Vleisbeeste (Opsie 2)
Produksie-aantekening (per teler per jaar) R 1,693.35
Per Kapita (per dier per jaar) R 10.60
Per Kapita (geboortes 1 Julie - 31 Desember) R 5.33
 
Plaas Groeitoets
Toetsfooi R 1,545.00
Per Dier (Minder as 40 in toets) R 76.68
Per Dier (Meer as 40 in toets) R 70.95
RTU R 78.45
Reiskoste i.g.v addisionele besoek (per kilometer) R 4.10
Opname, verifikasie en insluiting van groeitoetsdata nie deur Stamboek personeel afgesluit nie  
Per Dier (Minder as 40 in toets) R 78.85
Per Dier (Meer as 40 in toets) R 72.95
Kuddefooi per toets  
Glyskaal - Diere  
1 tot 240 R 236.64  
241 tot 480 R 473.30  
481 tot 720 R 634.30  
721 tot 960 R 792.45  
961 tot 1500 R 792.45  
   
Vervoerfooi (per kuddetoets)  
(Indien van Stamboek vervoer gebruik gemaak word)  
Glyskaal - Diere  
1 tot 240 R 265.55  
241 tot 480 R 365.90  
481 tot 720 R 440.20  
721 tot 960 R 520.65  
961 tot 1500 R 664.04  
   
Toetsfooi (per dier per toets, sluit labfooi in)  
Premium R 20.15 SB1
Selekteer Bestuur R 18.55 SB7
Selekteer BLUP R 18.55 SB7
Inskrywing R 17.55 SB6
Basies- Lab met identifikasie R 15.80 SB5
Basies- Diagnose Slegs Lab Data  R 10.70 SB2
Slecs SCC met Identifikasie R 14.05 SB4
Logix Melk - Slegs Somatic Cell R 8.00 SB3
Melkbokke / Skape R 16.65 SB9
Produksie-aantekening (per teler per jaar) R 1,735.00
Per Kapita (per produserende sog per jaar) R 11.75

L.W. Hierdie fooie sluit alle verwerkings, verslae & analises in.
Kostes van Laboratorium analises is uitgesluit by die fooie.
Alle fooie is BTW uitgesluit.


 
LAAT ONS JOU KONTAK
© SA Stamboek. All Rights Reserved.
No article or picture may be reproduced\published
without the written consent of SA Stamboek.