Enquiries?    info@studbook.co.za  
Genomiese- en adviesdienste

Genomiese- en adviesdienste


Genomiese- en Adviesdienste sorg dat die doelstellings ten opsigte van dienslewering en skakeling uitgevoer word deur onder andere tegniese en vakkundige advies-dienste te lewer aan telersgenootskappe en hul lede; skakeling met die breë veebedryf, insluitend die nasionale en provinsiale departemente van Landbou; asook verskillende administratiewe, skakel- en promosiefunksies. Dié afdeling kontroleer ook die in- en uitvoer van genetiese materiaal en bestuur ouerskapkontroletoetse. Hierdie afdeling is ook verantwoordelik vir die bestuur van Stamboek se genomiese dienste.


Skou-en Veilings katalogusse

Daar bestaan verskeie verskillende formate vir veilingskatalogusse wat uit die data van die stelsel saamgestel kan word. In sommige gevalle staan personeel van die Afdeling genootskappe by om sulke katalogusse saam te stel. Skoukatalogusse word op versoek, in samewerking met die betrokke telers- en skougenootskap, saamgestel.

Vir navrae in hierdie verband kontak Elsa van den Berg by (051) 410 0900 of per e-pos by elsa@studbook.co.za


Adviesdienste

Die afdeling is telersgenootskappe en telers behulpsaam met die interpretering van verskeie bestaande standaard verslae en die aanwending van die resultate uit sulke verslae ten einde hul doelwitte meer doeltreffend na te streef.


Inspeksies

Die afdeling is verantwoordelik vir die inspeksie van alle diere van Direkte Inskrywings rasse.


Data-onttrekking en -verwerking

Die afdeling staan telersgenootskappe by met die ontleding van hul inligtingsbehoeftes en die ontwerp en implementering van programme om hul data behoeftes aan te spreek. Die Afdeling onderneem gereeld ad hoc data-ontleding vir telersgenootskappe in gevalle waar hulle unieke behoeftes in hierdie verband het.


Ouerskapverifikasie

Die afdeling is verantwoordelik vir die bestuur van die ewekansige ouerskapverifikasieprogram en voer ook alle ouerskapverifikasietoetse uit wat volgens Verordening 9 van die Grondwet van SA Stamboek plaasvind.

Vir navrae in hierdie verband kontak Elsa van den Berg by (051) 410 0900 of per e-pos by elsa@studbook.co.za


Publikasies

Die afdeling is verantwoordelik vir verskeie publikasies van die SA Stamboekvereniging, te wete die SA Stoetteler tydskrif, SA Livestock Breeding en die Handleiding vir Stoettelers.

Vir navrae in hierdie verband kontak Elsa van den Berg by (051) 410 0900 of per e-pos by elsa@studbook.co.za

 

© SA Stamboek. All Rights Reserved.
No article or picture may be reproduced\published
without the written consent of SA Stamboek.