Enquiries?    info@studbook.co.za  
SA Stamboek se Uitvoerende Komitee

SA Stamboek se Uitvoerende Komitee


SA Stamboek se sake word beheer deur ʼn Algemene Vergadering wat bestaan uit verteenwoordigers van al die telersgenootskappe wat aan SA Stamboek verbonde is – een afgevaardigde per 100 aktiewe telerslede of gedeelte daarvan. Die Algemene Jaarvergadering verkies ʼn Uitvoerende Raad van agt lede uit hul geledere en hierdie Raad (Exco) hanteer die uitvoerende bestuur van SA Stamboek.

SA Stamboek tree ook op as die mondstuk vir die meerderheid van die stoetveebedryf en verteenwoordigers van hierdie organisasie dien in verskeie rade en komitees om die gemeenskaplike belange van stoetveetelers uit te brei en te beskerm.
 


SA Stamboek Uitvoerende Komitee

 

President
(2019)

Freddie Wasserfall

Posbus 323, Dewetsdorp, 9940
otjiwa@vodamail.co.za
Tel: 051 541 1008
Sel: 082 556 4452
Vise-President 
(2019)

Russel Clark

Posbus 247, Dordrecht, 5435
rtclark@adept.co.za 
Sel: 082 925 5860
Tesourier
(2019)
Michiel Burger Posbus 1147, Jan Kempdorp, 8550
michiel@burgertrust.co.za
Sel: 082 674 9595
Lewenslange Ere Presidente Llewellyn Labuschagne Posbus 17, Letsitele, 0885
r10cit@mweb.co.za
corriedev@mweb.co.za
Tel: 051 345 1803
Sel: 082 579 5479

Jan Grey

Posbus 671, Ermerlo, 2350
grey.grey@yebo.co.za
Tel: 017 801 4400
Sel: 083 630 5755
Lede 2020

Peter Durham

Posbus 856, Dundee, 3000
pdurham@glynton.co.za
Sel: 082 897 1040
  2019 Carel Nel Posbus 160, Brandfort, 9400
carelnel02@telkomsa.net
Sel: 082 828 1984
  2020

Christopher Melamu

Posbus 18, Mothibistad, 8614
cmelamu@yahoo.com
Sel: 082 643 7475
  2019

Duncan Serapelwane

Posbus 52, Morakweng, 8614
bonnos.Duncan29@gmail.com
Tel: 053 7611 1120
Sel: 082 850 0270
  2020 Koos Vosloo Posbus 53, Edenburg, 9908
deput@lantic.net
Sel: 082 564 0951
Registrateur Joel Mamabolo
 
Private Bag X138, Pretoria, 0001
joelm@daff.gov.za
Tel: 012 319 7424
Sel: 082 557 9747
Stamboek - Hoofbestuurder Dr Japie van der Westhuizen
 
Posbus 270, Bloemfontein, 9300
japie@studbook.co.za
Tel: 051 4100 900
Sel: 082 331 9923

 

Dienstermyn verstryk in Oktober/November van die jaar soos aangedui. Uittredende lede is herkiesbaar.

© SA Stamboek. All Rights Reserved.
No article or picture may be reproduced\published
without the written consent of SA Stamboek.