Enquiries?    info@studbook.co.za  
SA Stamboek Missie

SA Stamboek se Missie


SA Stamboek se missie is om ʼn beduidende rolspeler te wees in die genetiese verbetering van diere in Suid-Afrika, terwyl dit sy visie is om voortreflike plaasdiere te ontwikkel en te vestig as ʼn volhoubare hulpbron en kleinood vir alle Suid-Afrikaners.


Die mikpunte van die missie en visie word verwesenlik deur sy kernbesigheid, naamlik:

  • die registrasie en aantekening van die geboorte- en eienaarskapinligting van suiwergeteelde diere,
  • die voortdurende bywerking van dié diere se stamboominligting,
  • die aantekening van produksiedata,
  • die verwerking van hierdie geïntegreerde stamboom- en produksiedata tot genetiese analises.


SA Stamboek bedryf sy dienste vanuit Bloemfontein en sy sake word beheer deur ʼn hoofbestuurder en vier afdelingsbestuurders. Die vyf afdelings van SA Stamboek bestaan uit:

  • Data-aantekeningsdienste
  • Produksie-aantekening
  • Inligtingstegnologie
  • Finansies en Administrasie
  • Genomiese en Adviesdienste


Die SA Stamboekvereniging bestaan uit 64 telersgenootskappe wat 27 bees-, 15 kleinvee-, 16 perde- en ses telersgenootskappe vir ander spesies insluit. Hierdie telersgenootskappe verteenwoordig die belange van 78 verskillende diererasse. Behalwe hierdie rasse hanteer SA Stamboek ook die registrasies van 29 ander rasse, naamlik direkte inskrywingsrasse: klein rasse wat nie ʼn telersgenootskap het nie.

 - Kliek om te vergoot

Kliek om te vergoot

© SA Stamboek. All Rights Reserved.
No article or picture may be reproduced\published
without the written consent of SA Stamboek.