Enquiries?    info@studbook.co.za  
Logix Bio | Dienste deur SA Stamboek

Logix Bio


Die behoefte het by Stamboek se kliënte ontstaan om biologiese monsters op ‘n sentrale plek en op ‘n geordende manier te stoor. Dit het veroorsaak dat die Logix Bio diens ontwikkel is.

Al hoe meer Telersgenootskappe bepaal dat die kuddevaars ‘n biologiese monster iewers gestoor moet hê. Dit verseker dat indien die dier se DNS in die toekoms benodig sou word vir ouerskapbepaling of selfs genomika, is die monsters beskikbaar. Sodoende verseker Genootskappe dat belangrike diere se DNS nie verlore gaan nie en maklik bekombaar is, al is die dier reeds dood.

Die voordeel om biologiese monsters van jou stoetdiere te stoor, is dat ouerskappe of selfs genomika op hierdie dier in die toekoms gedoen kan word wat die moeite en koste van insameling en die stoor van die monsters regverdig. Dit kan selfs gebruik word in veediefstal sake en in forensiese ondersoeke.

Hierdie verwikkelinge het Stamboek genoop om die diens teen ‘n bekostigbare prys aan te bied. Op hierdie stadium kan Stamboek op die perseel net sterthare hanteer. Bloed en ander monsters kan van die perseel af gestoor word in ‘n beheerde omgewing. Die koste behels ‘n eenmalige fooi van R30 vir haarmonsters en die monster se verwysingsnommer word op Logix teenoor die dier se inligting gestoor.

Gedrukte koeverte vir hierdie doel is verkrygbaar by Stamboek en telers word aangeraai om ten minste hulle kuddevaars se monsters so te stoor. Indien die teler nie die gedrukte koeverte het nie kan hy enige papier koevert met die dier se nommer daarop gebruik. Let wel dat geen plastieksakkies geskik is nie omdat die haarfollikels bederf en die DNS vernietig word.

© SA Stamboek. All Rights Reserved.
No article or picture may be reproduced\published
without the written consent of SA Stamboek.