Enquiries?    info@studbook.co.za  
SA Stamboek Nuus

Uitbreiding van die genetiese meriete vir groeidoeltreffendheid van vleisbeeste.  GAAN TERUG


Die As deel van die volgehoue navorsing en ontwikkeling deur Stamboek het stoettelers en kopers van stoet vleisbeeste nou ’n groter seleksie-keuse op grond van teelwaardes. Die genetiese meriete vir groei- en voeromset-doeltreffendheid maak nou ook voorsiening vir drie eienskappe waarvoor daar nie voorheen teelwaardes beskikbaar was in Suid-Afrika nie. Die drie nuwe teelwaardes is residuele voerinname (residual feed intake, ook bekend as RFI), residuele toename (residual gain, RG) en residuele voerbenutting (residual feed utilisation, RFU). Hierdie eienskappe sal die bestaande eienskappe waarvoor genetiese meriete vir groei en groeidoeltreffendheid bereken word, komplementeer. Stamboek se seleksiewaardes vir koei- en groeidoelteffendheid, wat faktore wat die winsgewendheid van vleisbeesproduksie binne verskillende produksiestelsels en die rol van verskillende rasse in ag neem, lys steeds potensiële teeldiere in rangorde van winsgewendheid op grond van hulle genetiese meriete. Winsgewendheid word gedefinieer as die restant nadat insetkoste in ag geneem en nie bloot net inkomste (hoeveelheid produk en produkprys) of uitset nie.

Residuele voerinname (RFI), residuele toename (RG) en uiteindelik residuele voerbenutting (RFU) word gedefinieer as die prestasie van ’n dier as afwyking van ’n “verwagte” prestasie, gegewe die dier se daaglikse inname van voer. As voorbeeld, residuele voerinname, as fenotipiese (werklike) meting, is die afwyking van wat verwag word die dier sou inneem, gegewe sy onderhoudsbehoefte. Onderhoudsbehoefte word bereken op grond van die metaboliese gewig van die dier en sy groeitempo.

Die toevoeging van residuele toename (RG) en residuele voerbenutting (RFU) spreek die tekortkomings van residuele voerinname (RFI), veral waar laasgenoemde die enigste dryfveer vir seleksie is.

Hierdie nuwe teelwaardes word nie net beperk tot rasse met groot aantalle nie, maar sluit nou ook rasse in met minder aantalle maar wat erns maak vir die meting van voerinname van jong bulle. Suid-Afrikaanse telers van Braunvieh en kopers van hulle diere deel nou in die voordeel na die nuutste genetiese meriete wat deur Stamboek vir die ras beskikbaar gestel is. Nie net word BLUP teelwaardes vir gemiddelde daaglikse toename en voeromset-doeltreffendheid vir die ras beskikbaar gestel nie, maar ook vir residuele voerinname, residuele toename en residuele voerbenutting. Die teelwaardes is op die Logix webblad beskikbaar en sal ook binnekort beskikbaar gestel word op www.SABeefBulls.com.

Die wetenskaplike onderbou, modelle en genetiese parameters sal as wetenskaplike referaat deur Dr Bobbie van der Westhuizen aangebied word tydens die komende Suid-Afrikaanse Vereniging vir Veekunde se jaarlikse kongres in Port Elizabeth wat van 18 tot 21 September 2017 plaasvind.

Japie van der Westhuizen
Waarnemende Hoofbestuurder: SA Stamboek
25 Augustus 2017

 

Aflaaibare Dokumente

# Naam Beskrywing
1. Uitbreiding van die genetiese meriete vir groeidoeltreffendheid van vleisbeeste Laai die Mediavrystelling in pdf formaat af
 

  Links kliek die dokument naam om oop te maak of Regs kliek die dokument naam en kies Save Target as... om die dokument af te laai.
 NUUS INDEKS  TERUG NA BO

© SA Stamboek. All Rights Reserved.
No article or picture may be reproduced\published
without the written consent of SA Stamboek.