Enquiries?    info@studbook.co.za  
Stamboek Artikels

Artikels


SA Stamboek beskik oor uitstekende wetenskaplikes en genetici wat gereeld artikels vir populêre en wetenskaplike tydskrifte skryf en publiseer. Van die artikels word hier gelys.

1. Algemene Artikels

Seleksie vir Karakaseienskappe
1.1. Seleksie vir KarakaseienskappeNuut
Deur: Helena Theron

Die mees algemeene metode wat tans wêreldwyd gebruik word om karkaseienskappe op lewendige beeste en skape te meet, is real-time ultrasound of RTU-skandering Lees meer...
Logix Melk verkseker doeltreffende melkproduksie
1.2. Logix Melk verkseker doeltreffende melkproduksie
Deur: Dr. Japie van der Westhuizen

Melkproduksie is onder geweldige druk om die kosteknyptang tussen uitgawes en knkomstes te oorkom. Lees meer...
Normstellingsverslae Gee  Melkprodusente ’n Hupstoot
1.3. Normstellingsverslae Gee Melkprodusente ’n Hupstoot
Deur: Donné Kruger

Tye het verander in die veebedryf. Om aan die voorpunt van die teling van hoë gehalte diere wat doeltreffende produksie lewer te bly, moet vandag se produsente ’n presisieboerderystrategie volg Lees meer...
Neem die regte paringsbesluite vir Vleisbeeste
1.4. Neem die regte paringsbesluite vir Vleisbeeste
Deur: Dr Japie van der Westahuizen, SA Stamboek

Daadwerklike besluitneming is een van die eerste beginsels van doelwitstelling. Dit geld veral vir veeteling. Lees meer...
Die uitgebreide voordele van genomiese inligting
1.5. Die uitgebreide voordele van genomiese inligting
Deur: SA Stamboek

Suid-Afrikaanse melk- en vleisbeestelers kan al ’n geruime tyd toegang kry tot die genomiese inligting van hul potensiële teeldiere. Die eerste moderne telingsrewolusie het plaasgevind nadat Robert Bakewell (1725 tot 1795) opgemerk het: “Like begets like.” Met ander woorde, die kans is beter om goeie nageslag te teel uit ouers wat beter presteer, as die gemiddelde prestasie van ander potensiële ouers. Lees meer...
Mediavrystelling - EXCO Verkiesing
1.6. Mediavrystelling - EXCO Verkiesing
Deur: SA Stamboek

Twee nuwe Uitvoerende Komiteelede (EXCO) is nuut verkies tydens Stamboek se Algemene Jaarvergadering wat op 1 November 2018 in Bloemfontein plaasgevind het. Lees meer...
Sinvolle seleksie op die Logix-manier
1.7. Sinvolle seleksie op die Logix-manier
Deur: SA Stamboek

Seleksie is die enigste permanente manier vir stoettelers en kommersiële veeprodusente om hul produksiedoeltreffendheid-doelwitte te bereik. Maar wat is die goue reëls? Seleksie is die proses om die regte diere as ouers vir die volgende generasie te kies. Lees meer...
Seleksie vir doeltreffende voerverbruik by vleisbeesteling
1.8. Seleksie vir doeltreffende voerverbruik by vleisbeesteling
Deur: SA Stamboek

Soos met enige ander besigheid, berus ’n volhoubare vleisbeesboerdery op normale besigheidsbeginsels. Die twee belangrikste beginsels is om die insetkoste so laag as moontlik te hou, terwyl die eindproduk se gehalte en hoeveelheid verhoog word. Wanneer ’n vleisbeesprodusent nie sy winste volhoubaar kan optimaliseer nie, is dit nie ’n volhoubare stelsel nie. Lees meer...
Doeltreffende kleinvee op die Logix-manier
1.9. Doeltreffende kleinvee op die Logix-manier
Deur: SA Stamboek

Dit is in vandag se moeilike ekonomiese tye noodsaaklik om diere met die beste genetiese vermoë te gebruik om winsgewend te wees. Dit moet die hoofdoel van enige teelprogram wees – om diere te teel wat doeltreffend kan produseer, met die minste sorg moontlik, wat voer doeltreffend gebruik, wat sterk en gesond sal bly dwarsdeur hul produktiewe lewens en wat vir heelwat jare lewenskragtige nageslag sal teel. ’n Gebalanseerde teelprogram is nodig om dit te bereik. Lees meer...
Bulkoop is ’n gewigtige besluit
1.10. Bulkoop is ’n gewigtige besluit
Deur: SA Stamboek

Daar is vandag nog kommersiële en selfs vleisbeesstoetboere wat te min navorsing doen oor die volgende teelbul wat aangekoop moet word. In baie gevalle is die volgende bul op die plaas bloot die bul wat op die oog af besonder mooi lyk, of die bul wat uit ’n bekende handelsmerk geteel is. Dikwels word teelbulle aangekoop sonder enige inligting en is daar geen aanduiding van die werklike teelvermoë van die bul nie. Lees meer...
Paringsbesluite vir volhoubare vleisbeesteling
1.11. Paringsbesluite vir volhoubare vleisbeesteling
Deur: SA Stamboek

By ’n winsgewende, volhoubare vleisbeesproduksiestelsel, begin alles met die opstel van ’n weldeurdagte teeldoelwit. Stoettelers, of enige kommersiële teler wat vervangingsdiere teel, behoort duidelik te weet wat die mark van sy unieke produksiestelsel vereis. Lees meer...
Die waarde van Logix Vleisbees-stoetteling
1.12. Die waarde van Logix Vleisbees-stoetteling
Deur: SA Stamboek

Die waarde van Logix Vleisbees-stoetteling vir kommersiële vleisbeesprodusente. Die tradisionele 'piramiede' waar gene van stoettelers na kommersiële produsente se kuddes vloei, is die model wat steeds totale genetiese vordering in die nasionale vleisbeesbedryf bepaal. Die genetiese vordering van stoetdiere bepaal dus die produksiedoeltreffendheid van elke vleisbeesprodusent. Lees meer...
Voorste Telers kry Erkenning
1.13. SA Stamboek: Voorste Telers kry Erkenning
Deur: Landbouweekblad

Suid-Afrika se voorste stoettelers is op SA Stamboek se jaarlikse Elite-prysuitdeling in Bloemfontein vereer. Landbouweekblad was een van die hoofborge. Lees meer...
Bestuursinligting is die sleutel
1.14. Bestuursinligting is die sleutel tot suksesvolle melkproduksie
Deur: SA Stamboek

Melkboere is voortdurend onder druk om ekonomies te produseer. Ongelukkig is dit ’n feit dat melkboere steeds prysnemers is, al is daar groot gehalteverskille in die primêre produksie wat gelewer word. Die druk bly dus om ingeligte bestuursbesluite te neem, wat op die kernaspekte van ’n melkboerdery kan fokus. Lees meer...
Seleksie van kleinvee: Die Logix-rewolusie
1.15. Seleksie van kleinvee: Die Logix-rewolusie
Deur: SA Stamboek

Sedert die onlangse implementering van die Logix genetiese evaluasies vir kleinvee, is dit baie makliker en doeltreffender vir kleinveetelers om hul kuddes geneties te verbeter. Dit behels die identifisering van diere om as ouers van die volgende generasie te gebruik, die uitskot van geneties minderwaardige diere, asook die genetiese evaluering van diere wat oorweeg word vir aankoop om die kudde uit te bou. Lees meer...
Stoetteling vir melkbeeste: Sukses deur meting
1.16. Stoetteling vir melkbeeste: Sukses deur meting
Deur: SA Stamboek

Teeldoelwitte is nodig vir die suksesvolle teel van vee. Alle moontlike seleksiekandidate behoort in voorkeurorde geplaas te word, sodat dié wat aan die teeldoelwitte voldoen, geselekteer kan word as ouers van die volgende generasie. Hierdie rangorde moet natuurlik voldoen aan ’n weldeurdagte en goed omskrewe teeldoelwit, en moet nie bloot op vae of ondeurdagte aksies gebaseer wees nie. Lees meer...
SA Stamboek: In pas met die nuutste wetenskap
1.17. SA Stamboek: In pas met die nuutste wetenskap
Deur: SA Stamboek

Een gepaste definisie van 'wetenskap' lui: 'Wetenskap is die navolging van kennis om die natuurlike en sosiale wêreld beter te verstaan deur metodes, gegrond op bewyse, sistematies toe te pas' (vry vertaal vanaf www.sciencecouncil.org). Lees meer...
Logix en data-integriteit
1.18. Logix en data-integriteit
Deur: SA Stamboek

Internasionale standaarde vereis dat databasisse vir diereaantekening ingeboude funksies moet hê om die akkuraatheid en konsekwentheid van data oor die hele lewensiklus daarvan te verseker. Lees meer...
Logix bied 'n volledige oplossing vir veetelers
1.19. Logix bied 'n volledige oplossing vir veetelers
Deur: SA Stamboek

Veetelers wat gebruik maak van die dienste wat deur Logix gebied word, het toegang tot ’n verskeidenheid produkte en inligting wat verseker dat die regte seleksie- en bestuursbesluite tot voordeel van hul kuddes geneem word. Lees meer...
SA Stamboek se dienste aan die perdebedryf
1.20. SA Stamboek se dienste aan die perdebedryf
Deur: SA Stamboek

SA Stamboek is die grootste geregistreerde registrerende owerheid in Suid-Afrika wat onder die Diereverbeteringswet, 1998 (Wet 62 van 1998) val. Stamboek bied sedert sy ontstaan in 1906 registrasiedienste vir verskeie perdetelersgenootskappe aan. Die eerste diere wat in Volume 1 van die stoetboeke aangeteken is, was Hackneyperde. Die meeste geregistreerde perderasse in Suid-Afrika registreer deur SA Stamboek, en slegs twee erkende rasse het hul eie registrerende owerhede. Lees meer...
SA Stamboek in ervare hande
1.21. SA Stamboek in ervare hande
Deur: Maricelle Botha

Dr. Japie van der Westhuizen staan deesdae aan die stuur van SA Stamboek. Hy het in Junie vanjaar die leisels by dr. Pierre van Rooyen, voormalige hoofbestuurder van die vereniging, oorgeneem. Van der Westhuizen het hom reeds in Augustus 2011 by SA Stamboek aangesluit as die bestuurder: produksie-aantekening van SA Stamboek. Hy is destyds aangestel om die produksie-aantekening- afdeling vir die vereniging op die been te kry. Lees meer...
SA Stamboek se dienste aan hondetelers
1.22. SA Stamboek se dienste aan hondetelers
Deur: SA Stamboek

Logix (Livestock Operational and Genetic Information Exchange) is ’n gratis, Internet-gebaseerde program waardeur geregistreerde hondetelers 24 uur per dag toegang tot hul honde se inligting het. Hierdie inligting kan aangewend word om meer doeltreffende besluite rondom teling te neem, waardeur die bestuur en sukses van die telery verbeter kan word. Lees meer...
Stamboek-dienste kan inteling beperk
1.23. Stamboek-dienste kan inteling beperk
Deur: SA Stamboek

Inteling, oftewel die paring van diere wat verwant is aan mekaar, kan daartoe lei dat ongewenste nadelige (resessiewe) gene van die populasie in die nageslag kombineer, omdat die vader en moeder verwant is en albei dus die geen van ’n gemeenskaplike voorouer kon ontvang. Lees meer...
Stamboek se Genomiese Seleksiediens aan LogixMelk deelnemers
1.24. Stamboek se Genomiese Seleksiediens aan LogixMelk deelnemers
Deur: SA Stamboek

Die heel eerste teelwaarde wat vir ’n versie of bulletjie beraam word, is ’n midouer teelwaarde omdat nog geen metings op die dier self beskikbaar is nie. Die grootste waarskynlikheid vir nageslag van ’n paring is dat die nageslag ’n genetiese aanvulling sal ontvang wat baie na aan die gemiddeld van die twee ouers se teelwaardes sal wees. Lees meer...
Good Records Mean Good Decisions
1.25. Good Records Mean Good Decisions
Deur: Suretha Francis

Over the past two years, the escalation in input costs has certainly had a negative effect on the profitability of some dairy herds. The good news is that good record-keeping (and interpretation of records) can help move South African dairy herds back to the land of milk and money by identifying problem areas and assisting in sound, profitable decisionmaking. The two main focus areas where improvements can usually be made are herd health and fertility. Lees meer...
Die Ekonomiese Impak van SA Stamboek se Advies
1.26. Die Ekonomiese Impak van SA Stamboek se Advies aan LogixMelk Deelnemers
Deur: SA Stamboek

Die primêre doel van die bestuurs- en adviesdienste aan LogixMelk-deelnemers is om langtermyn ekonomiese melkproduksie te verseker. Verskeie aspekte, soos uiergesondheid, voeding en reproduksie word in aanmerking geneem. Lees meer...
Die waarde van diere-aantekening
1.27. Die waarde van diere-aantekening
Deur: Dr Japie van der Westhuizen

Metings op produksiediere is seker al so oud soos die mensdom self. Ons is bekend met die Bybelverhaal waar Jacob sy oom Laban se skape moes oppas sodat hy met sy niggie kon trou. Deur baie skerp waarneming, begrip van hoe kleur en ander eienskappe oorgeërf word en met die byhou van rekords, het hy daarin geslaag om die gewenste kleurpatroon te teel en so vir hom ’n kudde op te bou.  Lees meer...
Stamboek se genetiese evaluasies vir kleinvee
1.28. Stamboek se genetiese evaluasies vir kleinvee
Deur: SA Stamboek

Van alle insette wat ’n kleinveeprodusent moet lewer, is seleksie gegrond op genetiese meriete, die enigste wat ’n verskil in die volgende generasie sal maak. In die Logix Kleinvee genetiese rasontledings word alle diere wat in die stamboom van die ras voorkom in die ontleding ingesluit. Al die diere word in ’n genetiese rangorde geplaas vir elke eienskap waarvoor teelwaardes beraam word. Lees meer...
The Ultimate Toolkit in Precision
1.29. The Ultimate Toolkit in Precision
Deur: Dr Japie van der Westhuizen

Grain and other crop producers have popularised the phrase precision farming. One definition of the word precision refers to the closeness of two or more measurements to each other. It therefore relates to consistency when repeating the same observation, rather than to the accuracy of such an observation or measurement. Repeating the same mistake with high precision can have disastrous consequences. Lees meer...
Stamboek se genetiese evaluasies vir melkbeeste
1.30. Stamboek se genetiese evaluasies vir melkbeeste
Deur: SA Stamboek

Teelwaardes is die mees akkurate manier om meerderwaardige diere binne ’n kudde en ras te identifiseer om behoue te bly en as ouers van die volgende generasie te gebruik, asook om minderwaardige diere te identifiseer vir uitskot. Lees meer...
SABeefBulls.com is 'n uistekende hulp
1.31. SABeefBulls.com is 'n uistekende hulpmiddel vir telers
Deur: SA Stamboek

Die laaste 30 jaar van die vorige eeu het die sogenaamde 'inligtingsera' ingelui. Kenmerkend van die tyd waarin ons leef, is die skuif waar inligting tot almal se beskikking gestel word sodat ingeligte besluite geneem kan word. Dit plaas die onus op elkeen om nie deur die geweldige inligtingsgolf verswelg te word nie, maar om die gepaste gedeeltes te identifiseer en dit reg te gebruik. Dieselfde geld vir diereteelt en genetika. Lees meer...
Stamboek se genetiese evaluasies
1.32. Stamboek se genetiese evaluasies vir vleisbeeste
Deur: SA Stamboek

Die genetiese evaluasie van ’n ras behels die beraming van teelwaardes met behulp van internasionaal aanvaarbare metodes. Dit sluit ook die beraming van oorerfbaarheid en genetiese korrelasies tussen eienskappe in. Teelwaardes is die mees akkurate hulpmiddel om diere mee te selekteer. SA Stamboek gebruik BLUPmetodiek, wat tans wêreldwyd gebruik word vir die beraming van teelwaardes in vleis- sowel as melkbeeste, skape, bokke en varke. Lees meer...
Rol van 'n Dieretelersgenootskap
1.33. Rol van 'n Dieretelersgenootskap
Deur: SA Stamboek

In die Diereverbeteringswet, 1998 (Wet 62 van 1998) word ’n dieretelersgenootskap as volg gedefinieer: “Dit is ’n groep persone wat die teelt, aantekening of registrasie, die genetiese verbetering en die gebruik van ’n soort dier of ’n dier van ’n vermelde ras van daardie soort dier bevorder, wat rasstandaarde bepaal en toepas, wat in sy uitsluitlike diskresie die aantekening of registrasie van ’n dier of ’n vermelde ras van ’n soort dier geteel in of ingevoer na die Republiek aanbeveel...  Lees meer...
SA Stamboek se Tegniese Adviseurs
1.34. SA Stamboek se Tegniese Adviseurs in die veld
Deur: SA Stamboek

SA Stamboek, die vereniging wat aan die telersgenootskappe behoort, is bekend daarvoor dat dit die organisasie is wat ’n volledige pakket van veeverbeteringsdienste aan die Suid-Afrikaanse veebedryf, asook ander lande, veral in Suider-Afrika, lewer. Lees meer...
Logix Melk Genomiese Seleksiediens
1.35. Logix Melk Genomiese Seleksiediens
Deur: SA Stamboek

Die ontwikkeling van molekulêre tegnologie en die kartering van die genoom van plaasdiere het tot nuwe ontwikkelings vir seleksie en die genetiese verbetering van veepopulasies gelei. SA Stamboek het ’n unieke Genomiese Seleksiediens vir SA Holstein-, Jersey- en Ayrshire-telers in werking gestel waardeur die insluiting van genomiese inligting van jong diere in die beraming van hul teelwaardes die betroubaarheid van die beraming aansienlik verhoog. Lees meer...
Stemma Animalia Sekretariaat
1.36. Stemma Animalia Sekretariaat lewer puik dienste
Deur: Stamboek

Sekretariële Dienste, in samewerking met SA Stamboek, het sy ontstaan in 1958 gehad onder leiding van JP du Plessis met ongeveer agt rasse. Hierdie dienste was sedert die ontstaan daarvan in dieselfde destydse Stamboek-gebou in Aliwalstraat, Bloemfontein, gesetel. In hierdie tyd het dit gedy en die aantal rasse waarvoor sekretariële dienste aangebied was, het tot 21 gegroei. Lees meer...
Technology – a resource to  drive profit in beef operations
1.37. Technology – a resource to drive profit in beef operations
Deur: Japie van der Westhuizen

Breeding and associated genetic technologies can make a difference to the bottom line in beef cattle herds, says Japie van der Westhuizen of SA Stud Book. Lees meer...
VSA kundige in Genetika en Diereteelt spreker by 2016 Elite Simposium
1.38. VSA kundige in Genetika en Diereteelt spreker by 2016 Voermol en SA Stamboek Elite Simposium
Deur: Dr Pierre van Rooyen

Die Voermol / SA Stamboek Elite 2016 Teeltsimposium word volgende jaar op Woensdag, 4 Mei in Bloemfontein aangebied. Prof. Darrh Bullock, Professor in Voorligting: Diere Genetika, van die Universiteit van Kentucky in Amerika sal as hoofspreker optree. Lees meer...
Werk teelwaardes vir vrugbaarheid regtig?
1.39. Werk teelwaardes vir vrugbaarheid regtig?
Deur: Yvette Steyn, SA Stamboek

Vrugbaarheid is die belangrikste eienskap in enige telingsisteem. Niks groei so stadig soos ‘n dooie kalf nie… ‘n Koei wat uitgawes vereis sonder on enige uitsette te lewer het geen plek in ‘n produktiewe kudde nie. Anders as melkbeeste, melk- en haarbokke, wolskape en lê-henners gee vleisbeeste eers finale produkte na hulle dood. Gedurende die “onproduktiewe” periodes is dit selfs meer belangrik vir hierdie diere om so veel as moontlik voort te plant.  Lees meer...
Contradictions between EBVs and performance
1.40. Contradictions between EBVs and performance
Deur: Yvette Steyn

Sometimes farmers observe discrepancies between breeding values and the performance observed on their farm as well as the difference between the progeny of the same bull on different farms. This is not always the case and in general breeding values are trustworthy and essential tools in the selection of animals. There are various sources of information to estimate breeding values and they must be understood to interpret and use EBVs more effectively. Lees meer...
Waarom aanteken in jou melk-onderneming?
1.41. Waarom aanteken in jou melk-onderneming?
Deur: Drs Bernice Mostert, Robert van der Westhuizen & Japie van der Westhuizen

Deur aan te teken wat presies gebeur in sy melk-onderneming, gebruik 'n melkboer 'n baie unieke hulpmiddel wat die regte bestuurs- en telingsbesluite waarborg. Lees meer...
Wat sê Suid-Afrika se Melkbokdata?
1.42. Wat sê Suid-Afrika se Melkbokdata?
Deur: DrBernice Mostert, SA Stamboek

Entoesiasme vanaf die Suid-Afrikaanse Melkboktelersgenootskap het SA Stamboek genoodsaak om in diepte na die data van melkbokrasse op Logix te gaan kyk en moontlikhede vir genetiese ontledings te ondersoek. Die grootste melkbokras in Suid-Afrika is die Saanen, met stamboominligting van net meer as 24 350 diere wat sedert 1946 aangeteken is. Lees meer...
Why Milk Urea Nitrogen is important
1.43. Why Milk Urea Nitrogen is Important
Deur: Japie van der Westhuizen, SA Stamboek

Why Milk Urea Nitrogen is important to dairy farmers and why a bulk tank sample is not giving adequate information for management decisions. The variation in MUN in a herd is large. The standard deviation (SD) is estimated to be ±3 to 4 MUN units. This means if the true value is 14, two thirds of the cows will vary from 10 to 18 (using ±4 SD units).  Lees meer...
Boxers Join SA Stud Book
1.44. Boxers Join SA Stud Book
Deur: Courtesy of the FBCSA

The Federation of Boxer Clubs of South Africa (FBCSA) is the official registered breed society for Boxer dogs in South Africa under the Animal Improvement Act (no. 62 of 1998). They started using SA Stud Book as their service provider in 2013 for the registration of their dogs, as well as for capturing and managing data of interest on their breed. Lees meer...
Logix Milk Suiwelvaarstatistieke
1.45. Logix Milk Suiwelvaarstatistieke
Deur: Dr Bobbie van der Westhuizen, SA Stamboek

Data van voltooide laktasies vir die tydperk van 13 November 2012 tot 12 November 2013, soos aangeteken op LogixMilk - wat deur SA Stamboek en die Diereverbeteringsvereniging bestuur word, is afgelaai en instressante statistieke is bereken. Slegs 305-dag opbrengste is ingesluit, terwyl kort laktasies, bv. laktasie wat voor 240 dae in melk (4 949) geëindig het, sowel as laktasies van koeie met onbekende vaars (7 653) uitgesluit is van hierdie statistieke Lees meer...
Logix Milk Genetic Evaluations for the Ayrshire breed
1.46. Logix Milk Genetic Evaluations for the Ayrshire breed
Deur: Drs BE Mostert, RR van der Westhuizen, HE Theron, J van der Westhuizen

Breeding values have recently been released for the SA Ayrshire breed from the brand-new Logixmilk Genetic Evaluation System of SA Stud Book. This entailed development of methodology according to international standards and guidelines. The main aim of the development was to stay in line with the latest scientific evolutions, needs from the industry and also to increase stability and accuracy of the estimated breeding values. Lees meer...
Longevity of SA dairy populations
1.47. Longevity of SA dairy populations
Deur: Drs BE Mostert & RR van der Westhuizen

Genetic evaluations for longevity have only recently (2012) been introduced in South Africa for dairy populations participating in LogixMilk Recording. The trait implemented to measure longevity, is functional herd life, which corrects for differences due to production and therefore indicates the involuntary culling risk of a sire’s daughters, thus culling for reasons other than production, e.g. due to constant occurrence of diseases, poor reproduction, functional problems and death. Lees meer...
Making sense out of maturity types in beef cattle
1.48. Making sense out of maturity types in beef cattle
Deur: Japie van der Westhuizen, SA Stamboek

Due to long term selection and possible evolutionary changes to adapt to different environments and production systems, beef cattle breeds differ in mature size and therefore can also be classified as different maturity types. Lees meer...
Accelerating genetic progress
1.49. Accelerating genetic progress
Deur: Drs Bernice Mostert, Robert van der Westhuizen & Japie van der Westhuizen

Holstein traits have been accepted in international genetic evaluations and South Africa can now present foreign breeding sires valuable to local breeders. Drs Bernice Mostert, Robert van der Westhuizen & Japie van der Westhuizen report. Lees meer...
Performance recording in small stock
1.50. Performance recording in small stock
Deur: Yvette Steyn & Siebert Vermeulen

There is always room for improvement in any production system and the small stock industry is no exception. It is therefore important for all breeders to be aware of the current level of performance in their herd to be able to set goals and monitor any changes. Performance recording and analyses thereof are excellent selection- and management aids to increase profitability of farming through the identification of more efficient, high producing animals.  Lees meer...
Performance recording and genetic selection
1.51. The importance of performance recording and genetic selection
Deur: Yvette Steyn, SA Stamboek

Many decades have passed in which farmers have selected animals as parents for the future generation solely based on 'the eye'. The best looking animals are selected from the group to stay on and reproduce. This has often been applied successfully…or has it? Success cannot be measured if there are no historic or current records. More successful progress could have been made with relevant measurements, fair comparison and additional information. Lees meer...
© SA Stamboek. All Rights Reserved.
No article or picture may be reproduced\published
without the written consent of SA Stamboek.